Viktig information angående Covid-19

Av omtanke om både våra besökare och våra anställda har vi vidtagit en rad åtgärder för att värna om allas hälsa. Vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker oss.

Handdesinfektion

Åtgärder med anledning av Covid-19

Följande åtgärder har vi vidtagit för att värna om allas hälsa:

  • Installerat skyddsglas vid kunddiskarna
  • Tydliga avståndsmarkeringar i golvet
  • Handdesinfektion på flera ställen i lokalen
  • Engångshandskar finns tillgängliga vid entrén

Välkommen in!

Handdesinfektion

Åtgärder med anledning av Covid-19

Följande åtgärder har vi vidtagit för att värna om allas hälsa:

  • Installerat skyddsglas vid kunddiskarna
  • Tydliga avståndsmarkeringar i golvet
  • Handdesinfektion på flera ställen i lokalen
  • Engångshandskar finns tillgängliga vid entrén

Välkommen in!